Welkom
Voor wie is 2voud
Activiteiten Leiden
Kalender Leiden
Reserveren
Inschrijven Leiden
Activiteitenverslagen
Samenwerking bedrijven
Contact
Inschrijfformulier 2voud Leiden


Hierbij meld ik me aan als lid van 2voud.
 
Ik heb gehoord
van 2voud via:

Persoonlijke gegevens: 
Voornaam  
Achternaam  
Adres    
Postcode    
Plaats      
Man/vrouw        
Geb. datum      
Telefoon      
Mobiel      
E-Mail      
Rekeningnummer      

Machtiging
Inzender verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan 2voud om de maandelijkse lidmaatschapsgelden ad. 7,50 en eventuele programmakosten van zijn/haar bankrekening af te schrijven.
Inzender is bekend met de automatische incassoregeling.
 

Vragen/
Opmerkingen